URL path: Αρχική σελίδα // Γενετικός Έλεγχος Αθλητικής Απόδοσης, SportsGenomiX®

Γενετικός Έλεγχος Αθλητικής Απόδοσης, SportsGenomiX®

Περιλαμβάνει 16 εξετάσεις
Αίμα, Άλλο
3 Ημέρες
250€

Ο γενετικός έλεγχος της αθλητικής απόδοσης με το SportsGenomiX® της Διαγνωστικής Αθηνών  είναι μια εργαστηριακή προσπάθεια πρόβλεψης της αθλητικής ικανότητας και των δυνατοτήτων ενός ατόμου. Μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές όλων των επιπέδων να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να αναπτύξουν εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης και να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού. O γενετικός έλεγχος αθλητικής απόδοσης SportsGenomiX®, περιλαμβάνει τον έλεγχο 16 πολυμορφισμών σε 15 γονίδια.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η αθλητική επιτυχία επηρεάζεται από πολλούς γενετικά καθορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των βιοχημικών, ιστολογικών, ανθρωπομετρικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και της γενικής κατάστασης της υγείας. Κατά μέσο όρο, το 66% (20-80%) της διακύμανσης στην κατάσταση του αθλητή μπορεί να εξηγηθεί από γενετικούς παράγοντες. Η υπόλοιπη διακύμανση οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η προπόνηση, η διατροφή, τα εργομετρικά μηχανήματα, ο τόπος γέννησης, η διαθεσιμότητα της ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης, ακόμη και η τύχη. Οι γενετικές παραλλαγές (πολυμορφισμοί) σε ορισμένα γονίδια μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην αθλητική απόδοση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής, της δύναμης και της συνολικής φυσικής κατάστασης.

Οι γενετικοί πολυμορφισμοί είναι παραλλαγές στην αλληλουχία DNA που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε γονίδιο. Μερικοί πολυμορφισμοί είναι συνηθισμένοι, ενώ άλλοι είναι σπάνιοι. Ενώ όμως οι περισσότεροι πολυμορφισμοί δεν έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στην υγεία ή την απόδοση, μερικοί μπορούν να επηρεάσουν την αθλητική ικανότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει εκατοντάδες πολυμορφισμούς γονιδίων που σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές της αθλητικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής, της δύναμης, της ταχύτητας, της μυϊκής μάζας, της σύνθεσης του σώματος και του κινδύνου τραυματισμού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένας πολυμορφισμός γονιδίων δεν είναι υπεύθυνος για την αθλητική επιτυχία. Αντίθετα, είναι ένας συνδυασμός πολλών διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης του γενετικού υποβάθρου, του περιβάλλοντος και της προπόνησης, που καθορίζει τις δυνατότητες ενός αθλητή.

Ο έλεγχος των γονιδιακών πολυμορφισμών με το SportsGenomiX® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Προσδιορισμό των ατόμων με γενετική προδιάθεση για ορισμένα αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες.
  • Προσαρμογή των προγραμμάτων προπόνησης στο γενετικό προφίλ ενός ατόμου.
  • Πρόβλεψη του κινδύνου αθλητικών τραυματισμών ενός ατόμου.
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων συστάσεων διατροφής και συμπληρωμάτων.

Γονίδιο ACE: Το γονίδιο ACE κωδικοποιεί το μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης, το οποίο παίζει ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Η παρουσία ή η απουσία μιας συγκεκριμένης γενετικής παραλλαγής (εισαγωγή ή έλλειψη Alu) μπορεί να επηρεάσει το δυναμικό αντοχής ενός αθλητή. Το αλληλόμορφο I συνδέεται με αθλητές αντοχής, ενώ το αλληλόμορφο D είναι πιο κοινό σε αθλητές δύναμης.

Γονίδιο ACTN3: Το ACTN3 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που ονομάζεται άλφα-ακτινίνη-3, η οποία βρίσκεται κυρίως στις μυϊκές ίνες ταχείας συστολής. Μια παραλλαγή σε αυτό το γονίδιο (C577X) οδηγεί σε έλλειψη λειτουργικής άλφα-ακτινίνης-3 και μπορεί να επηρεάσει το σπριντ και την απόδοση ισχύος ενός ατόμου. Η ομοζυγωτία για το αλληλόμορφο Τ (XX) είναι πιο συχνή σε αθλητές αντοχής, ενώ ο γονότυπος CC μπορεί να υπερέχει σε αθλήματα δύναμης.

Γονίδιο AMPD1: Το AMPD1 κωδικοποιεί ένα ένζυμο που συμμετέχει στον ενεργειακό μεταβολισμό κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης. Το αλληλόμορφο Τ αυτού του γονιδίου σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο κόπωσης κατά τη διάρκεια σύντομων, υψηλής έντασης προσπαθειών. Αυτή η γενετική παραλλαγή μπορεί να επηρεάσει την απόδοση σε αθλήματα που απαιτούν εκρηκτική δύναμη και σύντομες εκρήξεις ενέργειας.

Γονίδιο CNTF: Ο CNTF (ακτινωτός νευροτροφικός παράγοντας) παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των μυών και των νεύρων. Παραλλαγές στο γονίδιο CNTF μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών, επηρεάζοντας ενδεχομένως την ικανότητα ενός αθλητή να ανακάμψει και να προσαρμοστεί στην προπόνηση.

Γονίδιο IL15RA: Ο άλφα υποδοχέας της ιντερλευκίνης-15 (IL15RA) εμπλέκεται στην ανοσολογική και μυϊκή λειτουργία. Οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την ικανότητα ενός αθλητή να προσαρμοστεί στην προπόνηση.

Γονίδιο L3MBTL4: Αυτό το γονίδιο είναι λιγότερο καλά μελετημένο στο πλαίσιο της αθλητικής απόδοσης και ο συγκεκριμένος αντίκτυπός του παραμένει ασαφής. Το γονίδιο L3MBTL4 μπορεί να έχει ρόλους σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες ενώ φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την αθλητική αντοχή.

Γονίδιο PPARA: Το γονίδιο PPARA εμπλέκεται στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και στις διαδικασίες που σχετίζονται με την αντοχή. Οι παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός αθλητή να χρησιμοποιεί λιπαρά οξέα για ενέργεια και, κατά συνέπεια, να επηρεάσει την απόδοση αντοχής.

Γονίδιο PPARGC1A: Το PPARGC1A είναι ένα γονίδιο που σχετίζεται με τη μιτοχονδριακή βιογένεση και τον ενεργειακό μεταβολισμό. Οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα αντοχής ενός ατόμου και την ικανότητά του να προσαρμόζεται στην αερόβια άσκηση.

Γονίδιο UCP2: Το UCP2 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην ενεργειακή δαπάνη και το μεταβολισμό. Οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός αθλητή να ρυθμίζει το σωματικό βάρος και την ενεργειακή ισορροπία, επηρεάζοντας ενδεχομένως την απόδοσή του.

Γονίδιο PPARG2: Το PPARG2 σχετίζεται με τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων και την αποθήκευση λίπους. Οι παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την προδιάθεση ενός αθλητή να αποθηκεύει λίπος, επηρεάζοντας τη σύνθεση του σώματος και την απόδοση.

Γονίδιο MTHFR: Το MTHFR εμπλέκεται στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος και οι παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός αθλητή να αποκαταστήσει και να αναπτύξει τους μυς. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την αποκατάσταση και την προσαρμογή στην προπόνηση.

Γονίδιο VDR: Το γονίδιο VDR εμπλέκεται στο μεταβολισμό της βιταμίνης D και μπορεί να επηρεάσει την υγεία των οστών ενός αθλητή, τη λειτουργία των μυών και την ανοσολογική απόκριση. Οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ανταπόκριση ενός ατόμου στη βιταμίνη D και τα συμπληρώματα ασβεστίου.

Γονίδιο HIF1A: Το HIF1A κωδικοποιεί έναν παράγοντα μεταγραφής που ρυθμίζει την ομοιόσταση του οξυγόνου. Παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την προσαρμογή ενός αθλητή σε περιβάλλοντα χαμηλού οξυγόνου (π.χ. προπόνηση μεγάλου υψομέτρου).

Γονίδιο ADRB2: Το ADRB2 κωδικοποιεί τους βήτα-2 αδρενεργικούς υποδοχείς, οι οποίοι παίζουν ρόλο στη ρύθμιση του καρδιαγγειακού συστήματος και της βρογχικής λειτουργίας. Παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την ανταπόκριση ενός αθλητή στην αδρεναλίνη και άλλες κατεχολαμίνες, επηρεάζοντας την αντοχή και την απόδοση σπριντ.

Γονίδιο NOS3: Το NOS3 κωδικοποιεί την ενδοθηλιακή συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου (eNOS), η οποία παίζει ρόλο στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και στην υγεία του καρδιαγγειακού. Οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του καρδιαγγειακού συστήματος ενός αθλητή και τη συνολική ικανότητα αντοχής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γενετική συνιστώσα είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και η αλληλεπίδραση της γενετικής με την προπόνηση, τη διατροφή και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι περίπλοκη. Οι ατομικές αντιδράσεις μπορεί να ποικίλουν και δεν θα έχουν όλοι οι αθλητές με συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές τα ίδια αποτελέσματα στην απόδοση. Επιπλέον, ο γενετικός έλεγχος για την αθλητική απόδοση είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας και η πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Εξετάσεις που περιλαμβάνειΠεριλαμβάνει 16 εξετάσεις
Δείγμα Αίμα, Άλλο
Διαδικασία ολοκλήρωσης εξέτασης
Βήμα 1

Αγοράστε την εξέταση που θέλετε online

Επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να κάνετε μέσα από το πιο ολοκληρωμένο φάσμα Εξετάσεων Προληπτικής και Λειτουργικής Ιατρικής και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Συλλογή δείγματος

Σας στέλνουμε την πιστοποιημένη συσκευασία - κιτ συλλογής δείγματος, για να συλλέξετε το δείγμα σας, πάντα με βάση τις οδηγίες χρήσης που βρίσκονται εσώκλειστες στη συσκευασία.

Βήμα 3

Μας στέλνετε το δείγμα σας

Όταν συλλέξετε το δείγμα σας, τοποθετείστε το στην προπληρωμένη συσκευασία αποστολής, τηλεφωνήστε στην εταιρεία courier και στείλτε το στο πιστοποιημένο εργαστήριο μας.

Βήμα 4

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Βήμα 1

Κλείστε ραντεβού και αγοράστε την εξέταση online

Επιλέξτε από όλο το φάσμα των εξετάσεων Πρόληψης, Ανδρολογίας και Διαγνωστικών, κλείστε ραντεβού σε πραγματικό χρόνο και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Λήψη δείγματος

Επισκεφθείτε το πιστοποιημένο εργαστήριο της Διαγνωστικής Αθηνών την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει, για τη διενέργεια της δειγματοληψίας.

Βήμα 3

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Share it