URL path: Αρχική σελίδα // LDL Μέγεθος Σωματιδίων LipoScan®

LDL Μέγεθος Σωματιδίων LipoScan®

Περιλαμβάνει 17 εξετάσεις
Αίμα
7 Ημέρες
140€

Ο έλεγχος του μεγέθους των σωματιδίων της LDL LipoScan® ή έλεγχος των κλασμάτων των λιποπρωτεϊνών, είναι μια προηγμένη και λεπτομερής ανάλυση της χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στο αίμα. Αξιολογεί τους διαφορετικούς τύπους και τα μεγέθη των σωματιδίων LDL, τα οποία παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με την τυπική μέτρηση της LDL χοληστερόλης.

Όλων των ειδών οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η LDL χοληστερόλη είναι ένας ανεξάρτητος και τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων. Γνωρίζουμε πλέον ότι η LDL δεν είναι μια ενιαία οντότητα, αλλά μια ετερογενής ομάδα σωματιδίων, που ποικίλλουν σε μέγεθος με τα μικρότερα σε μέγεθος σωματίδια LDL να είναι τα πιο αθηρωματογόνα. Η αυξημένη αθηρογένεση οφείλεται στη μειωμένη συγγένεια αυτών των μορίων με τον υποδοχέα LDL, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη τους κάθαρση από το ήπαρ. Υπάρχει επίσης αυξημένη αρτηριακή διαπερατότητα για τα μικρότερα σωματίδια LDL, ξεκινώντας έτσι τον σχηματισμό των αφρωδών κυττάρων και ως εκ τούτου, την αθηροσκλήρωση. Επειδή το μέγεθος των σωματιδίων LDL συσχετίζεται αντιστρόφως με την ικανότητα τους για τη δημιουργία αθηρωμάτωσης, οι ασθενείς με κυρίως μικρά σωματίδια LDL θεωρούνται ότι έχουν πιο «αθηρωματογόνο προφίλ» σε σχέση με εκείνους που έχουν μεγαλύτερα σωματίδια, παρόλο που μπορεί να έχουν και οι δυο ομάδες τα ίδια συνολικά επίπεδα LDL.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και άλλες δυτικές κοινωνίες. Η παθογένεση περιλαμβάνει τις περισσότερες φορές αυξημένα επίπεδα λιπιδίων και ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στα προσβεβλημένα άτομα. Στο αίμα, η χοληστερόλη μεταφέρεται από ένα σύστημα λιποπρωτεϊνών και περιέχεται κυρίως στις λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL). Η λιποπρωτεΐνες LDL, θεωρούνται ως οι αθηρωματογόνες, έχουν γίνει ο στόχος της συμβατικής θεραπείας της υπερχοληστερολαιμίας. Όσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση της LDL χοληστερόλης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία της υπερλιποπρωτεϊναιμίας.

Η νέα θεωρία για την LDL υποστηρίζει ότι η LDL δεν είναι μια ομοιογενής κατηγορία λιποπρωτεϊνών και μπορούν να εντοπιστούν διάφορες υποομάδες ή υποκλάσματα LDL 1-7 με ποικίλο αθηρωματογόνο δυναμικό. Οι λεγόμενες μικρές πυκνές LDL είναι εξαιρετικά αθηρωματογόνες, αντιπροσωπεύοντας με τη σειρά τους τον υποπληθυσμό LDL3-7. Το τεστ υποκλασμάτων LipoScan® LDL που βασίζεται στο νέο σύστημα LipoPrint® LDL το οποίο έχει εγκριθεί από τον FDA (US Food and Drug Administration) για την αξιολόγηση των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος στον άνθρωπο, φέρνει μια θεμελιωδώς διαφορετική άποψη στην ερμηνεία της υπερχοληστερολαιμίας. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου αξιολόγησης, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν έως και 12 κατηγορίες λιποπρωτεϊνών και τα αντίστοιχα υποσύνολα τους (VLDL, IDL1-3, LDL1-7 και HDL). Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση των μη-αθηρωματογόνων και αθηρωματογόνων λιποπρωτεϊνών, αποκαλύπτοντας έτσι τον κρυμμένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου στο άτομο που αξιολογείται, ακόμη και αν τα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων είναι φυσιολογικά. Με την έγκαιρη διάγνωση με τη χρήση του τεστ LDL LipoScan®, είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων χρησιμοποιώντας διατροφικούς περιορισμούς ή αλλάζοντας τον τρόπο ζωής του εξεταζόμενου.

Ο έλεγχος του μεγέθους των σωματιδίων LDL με το LipoScan®, ως το μοναδικό σύστημα ολοκληρωμένης εξέτασης του λιποπρωτεϊνικού προφίλ, μπορεί να δημιουργήσει το πραγματικό προφίλ του ασθενούς και να καθορίσει την αναμενόμενη εξέλιξη για την εμφάνιση των καρδιαγγειακών παθήσεων στο μέλλον. Το σύστημα LipoScan® προορίζεται για τη μέτρηση της λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης (για τα κλάσματα και υποκλάσματα των λιποπρωτεϊνών από VLDL ως HDL) στον ορό ή στο πλάσμα νηστείας με συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης ≥100 mg/dl.

Το σαφές όφελος του συστήματος LDL LipoScan® μπορεί να φανεί στην ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των αθηρωματογόνων λιποπρωτεϊνών IDLC, IDLB και ιδιαίτερα στην ταυτοποίηση των λεγόμενων μικρών πυκνών LDL (υποκλάσματα LDL3, LDL4, LDL5, LDL6, LDL7), τα οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα έντονα αθηρογόνο μέρος του λιποπρωτεϊνικού φάσματος. Η αυξημένη συγκέντρωση μικρών πυκνών LDL σωματιδίων στο πλάσμα αντιπροσωπεύει σοβαρό κίνδυνο πρόωρης εμφάνισης στεφανιαίας και εγκεφαλικής αθηρωμάτωσης με όλες τις θανατηφόρες συνέπειές της (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ.).

Η έγκαιρη διάγνωση αυτών των έντονα αθηρωματογόνων λιποπρωτεϊνικών υποκλασμάτων σημαίνει μια θεμελιώδη ανακάλυψη στη διάγνωση, τις θεραπευτικές στρατηγικές, αλλά και στην πρόληψη ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος.

Το LipoScan® προορίζεται για οποιονδήποτε έχει τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

 • Ηλικία. Έως και το 84% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου είναι άνω των 65 ετών
 • Φύλο. Οι άνδρες (45 ετών και άνω)  έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής από τις γυναίκες (55 ετών και άνω)
 • Κληρονομικότητα. Οικογενειακό ιστορικό πρόωρης καρδιακής νόσου (πατέρας ή αδελφός που έχει προσβληθεί πριν από την ηλικία των 55 ετών, μητέρα ή αδελφή πριν από την ηλικία των 65 ετών)
 • Υψηλή χοληστερόλη  (υψηλή ολική χοληστερόλη ορού και υψηλή «κακή» LDL χοληστερόλη)
 • Χαμηλή HDL «καλή» χοληστερόλη
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλότερη από 140/90 mmHg
 • Διαβήτης. Εάν ένα άτομο είναι διαβητικό, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου είναι υψηλότερος. Σε αυτούς τους ασθενείς, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι τιμές χοληστερόλης υπό ιατρική παρακολούθηση όπως σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, για να μειωθεί ο υψηλός κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου.
 • Κάπνισμα. Οι καπνιστές ή οι μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
 • Σωματική αδράνεια. Καθιστική ζωή, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας
 • Παχυσαρκία και υπερβολικό βάρος. Το υπερβολικό βάρος ορίζεται από τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) στην περιοχή 25 - 29,9, η παχυσαρκία ορίζεται εάν ο ΔΜΣ είναι μεγαλύτερος από 30
 • Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια και να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένα τριγλυκερίδια, καρκίνο ή άλλες ασθένειες και να προκαλέσει ακανόνιστο καρδιακό παλμό. Συμβάλλει στην παχυσαρκία, τον αλκοολισμό, τις αυτοκτονίες και τα ατυχήματα.
 • Στρες. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει σχέση μεταξύ του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και του στρες ή του τρόπου ζωής και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση ενός ατόμου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν και να επιδεινώσουν τους παράγοντες κινδύνου. Οι άνθρωποι υπό πίεση μπορεί να τρώνε υπερβολικά, να αρχίσουν να καπνίζουν ή να καπνίζουν περισσότερο.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Εξετάσεις που περιλαμβάνειΠεριλαμβάνει 17 εξετάσεις
Δείγμα Αίμα
Διαδικασία ολοκλήρωσης εξέτασης
Βήμα 1

Αγοράστε την εξέταση που θέλετε online

Επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να κάνετε μέσα από το πιο ολοκληρωμένο φάσμα Εξετάσεων Προληπτικής και Λειτουργικής Ιατρικής και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Συλλογή δείγματος

Σας στέλνουμε την πιστοποιημένη συσκευασία - κιτ συλλογής δείγματος, για να συλλέξετε το δείγμα σας, πάντα με βάση τις οδηγίες χρήσης που βρίσκονται εσώκλειστες στη συσκευασία.

Βήμα 3

Μας στέλνετε το δείγμα σας

Όταν συλλέξετε το δείγμα σας, τοποθετείστε το στην προπληρωμένη συσκευασία αποστολής, τηλεφωνήστε στην εταιρεία courier και στείλτε το στο πιστοποιημένο εργαστήριο μας.

Βήμα 4

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Βήμα 1

Κλείστε ραντεβού και αγοράστε την εξέταση online

Επιλέξτε από όλο το φάσμα των εξετάσεων Πρόληψης, Ανδρολογίας και Διαγνωστικών, κλείστε ραντεβού σε πραγματικό χρόνο και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Λήψη δείγματος

Επισκεφθείτε το πιστοποιημένο εργαστήριο της Διαγνωστικής Αθηνών την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει, για τη διενέργεια της δειγματοληψίας.

Βήμα 3

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Share it