Διάρροια

Διάρροια

Η διάρροια συνήθως σημαίνει συχνότερες επισκέψεις στην τουαλέτα και μεγαλύτερο όγκο κενώσεων. Η διάρροια χαρακτηρίζεται από μη σχηματισμένα, υδαρή κόπρανα και με αυξημένο αριθμό κενώσεων σε σχέση με το συνηθισμένο. Πολύ συχνά οφείλεται σε γαστρεντερικές λοιμώξεις, όμως πολλοί άλλοι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε διάρροια. Η χρόνια ή υποτροπιάζουσα διάρροια μπορεί όχι μόνο να επηρεάζει τον τρόπο ζωής ενός ατόμου, αλλά και να επιφέρει διατροφικές και διάφορες άλλες ανισορροπίες με την πάροδο του χρόνου.

Η διάρροια μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Η οξεία διάρροια διαρκεί συνήθως μία έως δύο ημέρες. Η οξεία διάρροια είναι συχνά αποτέλεσμα κάποιας ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης ή λιγότερο συχνά, τροφικής δηλητηρίασης. Η χρόνια διάρροια αναφέρεται σε διάρροια που διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα κάποιας εντερικής διαταραχής, όπως η κοιλιοκάκη και η νόσος του Crohn.

Share it