URL path: Αρχική σελίδα // Βισμούθιο (Bi)

Βισμούθιο (Bi)

Περιλαμβάνει 1 εξέταση
Αίμα, Ούρα, Σίελος, Κόπρανα, Τρίχες, Νύχια
10 Ημέρες
55€

Το Βισμούθιο είναι ένα λευκό, κρυσταλλικό, εύθραυστο μέταλλο με ρόδινη απόχρωση. Το Βισμούθιο είναι το πιο διαμαγνητικό όλων των μετάλλων και η θερμική του αγωγιμότητα είναι η μικρότερη από οποιοδήποτε μέταλλο εκτός του υδραργύρου. Το Βισμούθιο είναι σταθερό στο οξυγόνο και στο νερό. Όλα τα άλατα του Βισμούθιου σχηματίζουν αδιάλυτες ενώσεις όταν βρεθούν στο νερό.

Το Βισμούθιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή χαμηλής τήξεως εύτηκτων κραμάτων, καθώς και χαμηλής τοξικότητας βολίδων κυνηγετικών όπλων και άγκιστρων ψαρέματος. Ορισμένες ενώσεις του Βισμούθιου χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικές ουσίες. Στη βιομηχανία γίνεται χρήση των ενώσεων του Βισμουθίου ως καταλύτες στην παρασκευή ακρυλονιτριλίου, του βασικού υλικού έναρξης για τις συνθετικές ίνες και τα λάστιχα.

Το Βισμούθιο στο περιβάλλον

Το Βισμούθιο βρίσκεται φυσικά στο περιβάλλον σαν ατόφιο μέταλλο και ακόμη με τη μορφή κρυστάλλων σε μεταλλεύματα νικελίου, κοβαλτίου, αργύρου και κασσιτέρου. Το Βισμούθιο παράγεται ακόμη ως υποπροϊόν κατά την τήξη του μολύβδου και του χαλκού.

Πώς μπορεί το Βισμούθιο να επηρεάσει την υγεία;

Άλατα του Βισμουθίου χρησιμοποιούνται σαν φαρμακευτικό σκεύασμα στη θεραπεία και την πρόληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών, στην ανακούφιση της δυσπεψίας και στη θεραπεία εκρίζωσης του Helicobacter pylori (ως μέρος θεραπευτικού σχήματος).

Η βιολογική του ημιζωή στο σώμα είναι 5 ημέρες, αλλά μπορεί να παραμείνει στα νεφρά για χρόνια σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με άλατα του Βισμουθίου. Το Βισμούθιο και τα άλατά του μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα νεφρά, αν και ο βαθμός των βλαβών αυτών είναι συνήθως μικρός. Θεωρείται από τα λιγότερο τοξικά βαρέα μέταλλα (σε σχέση π.χ. με τον Μόλυβδο ή το Αντιμόνιο) και δεν συσσωρεύεται. Σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες δηλητηριάσεις μπορεί να προκύψουν από την έγχυση μεγάλων δόσεων σε κλειστές κοιλότητες και από την εκτεταμένη εφαρμογή σε εγκαύματα (με τη μορφή διαλυτών ενώσεων του Βισμουθίου). Αναφέρεται ότι η χορήγηση του Βισμουθίου πρέπει να διακόπτεται όταν εμφανίζεται ουλίτιδα, γιατί διαφορετικά είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή ελκώδη στοματίτιδα. Άλλα τοξικά αποτελέσματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι ασαφές αίσθημα σωματικής δυσφορίας, παρουσία λευκωματίνης ή άλλων λευκωμάτων στα ούρα, διάρροια, δερματικές αντιδράσεις και μερικές φορές σοβαρές δερματίτιδες.

Οδοί εισόδου του Βισμουθίου στον οργανισμό: Εισπνοή, επαφή με το δέρμα και κατάποση.

Οξείες επιδράσεις του Βισμουθίου

Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, διαταραχές στην αναπνοή, μεταλλική γεύση και ουλίτιδα. Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, απώλεια όρεξης και μείωση του βάρους, αίσθημα κακουχίας, λευκωματουρία, διάρροια, δερματικές αντιδράσεις, στοματίτιδα, κεφαλαλγία, πυρετό, αϋπνία, κατάθλιψη, ρευματικούς πόνους και μπορεί να σχηματιστεί μια μαύρη γραμμή στα ούλα λόγω εναπόθεσης θειούχου Βισμουθίου. Δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Χρόνιες επιδράσεις του Βισμουθίου

Εισπνοή: Μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Κατάποση: Μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Μπορεί να προκαλέσει αναιμία, μπορεί να σχηματισθεί μαύρη γραμμή στα ούλα (γραμμή Βισμουθίου) και να προκαλέσει ελκώδη στοματίτιδα. Δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. Μάτια: Δεν υπάρχουν χρόνιες επιπτώσεις.

Προϋπάρχουσες δερματικές και αναπνευστικές διαταραχές επιδεινώνονται από την έκθεση σε Βισμούθιο. Το Βισμούθιο δεν θεωρείται καρκινογόνο.

Στην κλινική πρακτική, η χρήση του DMPS είναι αποτελεσματική για την κινητοποίηση και την απέκκριση του Βισμουθίου, του Υδραργύρου (οργανικού και ανόργανου), του Χαλκού, του Μολύβδου, του Αρσενικού, του Αντιμονίου, του Νικελίου, του Κασσίτερου, του Βολφραμίου και του Χρυσού, αλλά δεν επηρεάζει το Αλουμίνιο ή την απέκκριση του Ουρανίου. Στην πλειοψηφία των ενηλίκων ασθενών, ο Υδράργυρος είναι το κυρίαρχο μέταλλο που αποβάλλεται μετά από τη χρήση DMPS. Τα μέταλλα που κινητοποιούνται από DMPS απεκκρίνεται κυρίως από τους νεφρούς και σε πολύ μικρότερο βαθμό από το ήπαρ (χοληφόρα / κόπρανα). Ένας άλλος χηλικός παράγοντας για την κινητοποίηση των μετάλλων από τον οργανισμό, το DMSA, χρησιμοποιείται σε δοκιμασίες πρόκλησης, καθώς και για την αποτοξίνωση από τον Μόλυβδο, τον Υδράργυρο και άλλα αντιδραστικά μέταλλα με σουλφυδρύλιο (π.χ. Αρσενικό, Αντιμόνιο). Αρκετές μελέτες έδειξαν την αποτελεσματικότητα του DMSA στην αύξηση της νεφρικής απέκκρισης του Μολύβδου και του Υδραργύρου και την μείωση των επιπέδων στο αίμα αυτών των μετάλλων.

Πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχει εκτεθεί στο Βισμούθιο;

Μπορούμε να μετρήσουμε τα επίπεδα του Βισμουθίου στο αίμα και στα περισσότερα βιολογικά υλικά.

Ο προσδιορισμός των μετάλλων γίνεται με την μέθοδο ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Φασματομετρία Μάζας σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού), μιας μεθόδου που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών μετάλλων. Η ευαισθησία και η ακρίβεια της είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, έχοντας την ικανότητα να μετράει μέταλλα σε συγκεντρώσεις μέχρι 1 στα 1015 (1 στα 1 τετράκις εκατομμύρια, ppq)!

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Εξετάσεις που περιλαμβάνειΠεριλαμβάνει 1 εξέταση
Δείγμα Αίμα, Ούρα, Σίελος, Κόπρανα, Τρίχες, Νύχια
Διαδικασία ολοκλήρωσης εξέτασης
Βήμα 1

Αγοράστε την εξέταση που θέλετε online

Επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να κάνετε μέσα από το πιο ολοκληρωμένο φάσμα Εξετάσεων Προληπτικής και Λειτουργικής Ιατρικής και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Συλλογή δείγματος

Σας στέλνουμε την πιστοποιημένη συσκευασία - κιτ συλλογής δείγματος, για να συλλέξετε το δείγμα σας, πάντα με βάση τις οδηγίες χρήσης που βρίσκονται εσώκλειστες στη συσκευασία.

Βήμα 3

Μας στέλνετε το δείγμα σας

Όταν συλλέξετε το δείγμα σας, τοποθετείστε το στην προπληρωμένη συσκευασία αποστολής, τηλεφωνήστε στην εταιρεία courier και στείλτε το στο πιστοποιημένο εργαστήριο μας.

Βήμα 4

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Βήμα 1

Κλείστε ραντεβού και αγοράστε την εξέταση online

Επιλέξτε από όλο το φάσμα των εξετάσεων Πρόληψης, Ανδρολογίας και Διαγνωστικών, κλείστε ραντεβού σε πραγματικό χρόνο και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Λήψη δείγματος

Επισκεφθείτε το πιστοποιημένο εργαστήριο της Διαγνωστικής Αθηνών την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει, για τη διενέργεια της δειγματοληψίας.

Βήμα 3

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Share it