URL path: Αρχική σελίδα // Προεκλαμψία, Αναλογία sFlt-1/PlGF

Προεκλαμψία, Αναλογία sFlt-1/PlGF

Περιλαμβάνει 3 εξετάσεις
Αίμα
1 Ημέρα
135€

Η αναλογία sFlt-1/PlGF χρησιμοποιείται στην εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης προεκλαμψίας σε ασθενείς με κλινικά σημεία και συμπτώματα συμβατά με τη νόσο.

Η εξέταση της αναλογίας sFlt-1/PlGF μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 20 εβδομάδες έως τις 36 εβδομάδες + 6 ημέρε κύησηςς, ως εργαλείο βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης και βοήθειας για τη διάγνωση σε γυναίκες υψηλού κινδύνου ή σε γυναίκες με κλινική υποψία προεκλαμψίας. Η εξέταση της αναλογίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες και μετά από 37 εβδομάδες κύησης, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία προεκλαμψίας ή ως παρακολούθηση για την αξιολόγηση της δυσλειτουργίας της μήτρας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η προεκλαμψία είναι μια σημαντική επιπλοκή της εγκυμοσύνης που σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό και επηρεάζει το 2-7% όλων των κυήσεων. Παγκοσμίως είναι υπεύθυνη για 500.000 εμβρυϊκούς / νεογνικούς θανάτους και 70.000 μητρικούς θανάτους κάθε χρόνο.

Η προεκλαμψία έχει οριστεί από τη Διεθνή Εταιρεία για τη Μελέτη της Υπέρτασης στην Εγκυμοσύνη (ISSHP) ως υπέρταση στην κύηση συνοδευόμενη από τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταστάσεις νέας έναρξης κατά ή μετά την 20η εβδβδομάδα της κύησης: πρωτεϊνουρία, δυσλειτουργία των οργάνων της μητέρας (οξεία νεφρική βλάβη, ηπατική βλάβη, νευρολογικές επιπλοκές, αιματολογικές επιπλοκές) ή δυσλειτουργία του πλακούντα.

Μετά από 20 εβδομάδες κύησης, οι γυναίκες αξιολογούνται για τον κίνδυνο προεκλαμψίας μετρώντας την αρτηριακή πίεση και την παρουσία πρωτεϊνουρίας σε κλινικές επισκέψεις ρουτίνας και αξιολογώντας τα μη ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά. Η αρτηριακή πίεση και η πρωτεϊνουρία μετρώνται καθ 'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, για την αξιολόγηση των γυναικών για προεκλαμψία. Εκτιμάται ότι περίπου το 30% όλων των κυήσεων θα υποβληθούν, κάποια στιγμή, σε αξιολόγηση για προεκλαμψία. Οι λόγοι υποψίας προεκλαμψίας περιλαμβάνουν συμπτώματα που σχετίζονται με την προεκλαμψία (π.χ. υπερβολικό οίδημα / πρήξιμο του προσώπου, των χεριών ή των ποδιών, κεφαλαλγία, οπτικές διαταραχές, ξαφνική αύξηση βάρους και επιγάστριο άλγος) και ευρήματα που σχετίζονται με την προεκλαμψία (π.χ. χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων, αυξημένες ηπατικές τρανσαμινάσες,  περιορισμός της ανάπτυξης του εμβρύου (FGR) και μη φυσιολογική αντίσταση στη ροή του αίματος στις αρτηρίες της μήτρας όπως ανιχνεύεται με υπερηχογράφημα Doppler). Πολλά από τα κλινικά χαρακτηριστικά της προεκλαμψίας είναι μη ειδικά, καθιστώντας έτσι τη διάγνωση δύσκολη αλλά και χρονοβόρα, ειδικά σε γυναίκες που έχουν υπερκείμενα σημεία και συμπτώματα από άλλες ασθένειες όπως η χρόνια υπέρταση, η χρόνια νεφρική νόσος και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ).

Αν και η αιτιολογία της προεκλαμψίας εξακολουθεί να συζητείται, η ανακάλυψη τωνκυκλοφορούντων αγγειογενετικών παραγόντων στην παθογένεση της νόσου υπήρξε σημαντική πρόοδος στον τομέα τόσο για τη διάγνωση όσο και για την πρόγνωση. Οι κυκλοφορούντες αγγειογενετικοί παράγοντες έχουν λάβει σημαντική προσοχή, ιδιαίτερα ο αντι-αγγειογενετικός παράγοντας, η διαλυτή κινάση τυροσίνης τύπου fms 1 (sFlt-1) και ο προ-αγγειογενετικός παράγοντας, ο πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας (PlGF). Αυτά τα μόρια μπορούν να μετρηθούν στο πλάσμα και στον ορό και συνήθως αναφέρεται η αναλογία τους. Και τα δύο αυτά μόρια παράγονται σε μεγάλο βαθμό στον πλακούντα και είναι μη επεμβατικοί δείκτες της υγείας του πλακούντα. Έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται ειδικά με την εμφάνιση και τη σοβαρότητα της προεκλαμψίας και της εκλαμψίας. Ως εκ τούτου, μεταξύ των γυναικών με υποψία προεκλαμψίας, ο λόγος sFlt1/PlGF έχει πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία αποκλείοντας την ανάπτυξη προεκλαμψίας εντός 7 ημερών, ανεπιθύμητων μητρικών εκβάσεων εντός 14 ημερών ή τοκετού με προεκλαμψία εντός 14 ημερών. Η χρήση των αγγειογενετικών δεικτών για την καθοδήγηση της φροντίδας της εγκύου μπορεί να μειώσει το χρόνο διάγνωσης της προεκλαμψίας και να εντοπίσει γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής περιγεννητικής μητρικής νοσηρότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταγεννητικής υπέρτασης. Η πρόβλεψη των ανεπιθύμητων εκβάσεων μπορεί να βελτιωθεί συνδυάζοντας τους αγγειογενετικούς δείκτες με άλλα κλινικά, εργαστηριακά και υπερηχογραφικά δεδομένα ρουτίνας.

Η αναλογία σχετίζεται επίσης με ανεπιθύμητες εκβάσεις σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη προεκλαμψίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, διαβήτη ή πολύδυμη κύηση, προηγούμενο ιστορικό αιμόλυσης, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και σύνδρομο χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων (HELLP), πρώιμες ενδείξεις μη φυσιολογικής ανάπτυξης του πλακούντα (όπως καθορίζεται από το Doppler των αγγείων της μήτρας και η καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου). Η αναλογία sFlt-1/PlGF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών των γυναικών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες στη μητέρα και το έμβρυο

Οι ακραίες τιμές της αναλογίας είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων δυσμενών αποτελεσμάτων σε γυναίκες με προεκλαμψία. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος επιπλοκών στη μητέρα που απαιτούν νοσοκομειακή παρέμβαση, όπως οξύ πνευμονικό οίδημα, σύνδρομο HELLP, αποκόλληση πλακούντα, νεφρική ανεπάρκεια, ανθεκτική υπέρταση ή εκλαμψία.

Μια υψηλή αναλογία sFlt-1/PlGF σχετίζεται με δυσμενείς νεογνικές εκβάσεις, όπως ο ενδομήτριος εμβρυϊκός θάνατος (IUFD) και η καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου (FGR) που σχετίζονται με την προεκλαμψία και τον κίνδυνο εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και πρόωρου τοκετού. Η αναλογία sFlt-1/PlGF μπορεί να είναι χρήσιμη στην πρόβλεψη των εμβρυϊκών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την προωρότητα του μωρού και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία sFlt-1/PlGF, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος επιπλοκών τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό.

Δίδυμες κυήσεις

Οι γυναίκες με δίδυμες κυήσεις έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν προεκλαμψία σε σύγκριση με τις μονήρεις εγκυμοσύνες. Σε δίδυμες κυήσεις, η μέτρηση της αναλογίας sFlt-1/PlGF έχει αποδειχθεί ότι παρέχει προγνωστικές και διαγνωστικές πληροφορίες και παρόλο που τα επίπεδα των βιοδεικτών διαφέρουν μεταξύ μονήρων και δίδυμων κυήσεων, πρόσφατα καθορίστηκαν τιμές αναφοράς. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το εύρος των τιμών αναφοράς της αναλογίας είναι παρόμοια σε γυναίκες με δίδυμες και μονήρεις κυήσεις μέχρι τις 29 εβδομάδες κύησης, αλλά είναι υψηλότερες στις δίδυμες κυήσεις μετά από 29 εβδομάδες. Αυτό υποδηλώνει ότι η χρήση της αναλογίας sFlt-1/PlGF πέραν των 30-32 εβδομάδων είναι λιγότερο διακριτική για την προεκλαμψία σε δίδυμες κυήσεις από ότι όταν χρησιμοποιείται σε μονήρεις και τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

Ο ρόλος της αναλογίας δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της σε πολύδυμες κυήσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Εξετάσεις που περιλαμβάνειΠεριλαμβάνει 3 εξετάσεις
Δείγμα Αίμα
Διαδικασία ολοκλήρωσης εξέτασης
Βήμα 1

Κλείστε ραντεβού και αγοράστε την εξέταση online

Επιλέξτε από όλο το φάσμα των εξετάσεων Πρόληψης, Ανδρολογίας και Διαγνωστικών, κλείστε ραντεβού σε πραγματικό χρόνο και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Λήψη δείγματος

Επισκεφθείτε το πιστοποιημένο εργαστήριο της Διαγνωστικής Αθηνών την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει, για τη διενέργεια της δειγματοληψίας.

Βήμα 3

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Share it