URL path: Αρχική σελίδα // Αντισώματα p53

Αντισώματα p53

Περιλαμβάνει 1 εξέταση
Αίμα
7 Ημέρες
70€

Ο προσδιορισμός των αυτοαντισωμάτων p53 γίνεται όλο και πιο σημαντικός στην ογκολογική διαγνωστική. Στο 60% περίπου όλων των όγκων υπάρχει μετάλλαξη στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53, το οποίο σχετίζεται με απώλεια της ανασταλτικής δράσης της πρωτεΐνης p53 επί του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Τα αυτοαντισώματα p53 στρέφονται έναντι της πρωτεΐνης p53 που έχει αλλοιωθεί από τη μετάλλαξη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητος καρκινικός δείκτης με υψηλή εξειδίκευση για την έγκαιρη διάγνωση ύποπτων όγκων, την παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου και την παρακολούθηση ασθενών μετά από την αφαίρεση του όγκου ή τη χημειοθεραπεία.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το γονίδιο p53 βρίσκεται στον βραχύ βραχίονα του χρωμοσώματος 17 και εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι έχει κρίσιμο ρόλο ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Η αδρανοποίηση του p53 προδιαθέτει τα κύτταρα σε κακοήθη μετασχηματισμό. Ο ογκοκατασταλτικός ρόλος  του p53 είναι τόσο κρίσιμος που αναφέρεται ως «ο φύλακας του γονιδιώματος». Είναι η πιο κοινή μετάλλαξη που εντοπίζεται στους καρκίνους και υπάρχει στους μισούς από όλους τους συμπαγείς όγκους, τονίζοντας έτσι τη σημασία της στην προστασία των κυττάρων από την καρκινογένεση. Η συχνότητα των μεταλλάξεων ποικίλλει σε μεμονωμένους καρκίνους που κυμαίνονται από 5%-12% στις κακοήθειες του τραχήλου της μήτρας και του αιμοποιητικού, έως 40%-50% στον καρκίνο του παχέος εντέρου και των ωοθηκών. Επιπλέον, οι υπόλοιποι καρκίνοι χωρίς ανιχνεύσιμη μετάλλαξη p53 πιστεύεται ότι έχουν δυσλειτουργικό p53 που πιθανόν προκαλείται από μηχανισμούς διαφορετικούς από τη μετάλλαξη.

Το p53 δρα ως καταστολέας των όγκων εμποδίζοντας την εξάπλωση των ελαττωματικών κυττάρων. Ρυθμίζεται από διάφορους παράγοντες ως απάντηση στο κυτταρικό στρες ή τις βλάβες, όπως βλάβη του DNA, υποξία, μείωση μήκους τελομερών και ογκογονική διέγερση ή ακτινοβολία. Το  γονίδιο p53 κωδικοποιεί μια φωσφοπρωτεΐνη 393 αμινοξέων, με μοριακό βάρος 53 kDa, η οποία χωρίζεται σε 3 περιοχές - μια αμινοτελική περιοχή (-NH2) (αμινοξέα 1-100), μια κεντρική περιοχή (αμινοξέα 100-300) και μια τελική περιοχή καρβοξυλίου (-COOH) (αμινοξέα 320-360). Σχεδόν όλες οι μεταλλάξεις βρίσκονται στην κεντρικό περιοχή που περιέχει τις περιοχές δέσμευσης του DNA. Έτσι, η δυσλειτουργία του p53 πιθανότατα προκαλείται από μεταλλάξεις που μεταβάλλουν τον τρόπο δέσμευσης του DNA. Η έκφραση της φυσιολογικής πρωτεΐνης p53 είναι ενδοπυρηνική με χρόνο ημίσειας ζωής 5-30 λεπτά και υπόκειται σε πολύπλοκη ρύθμιση. Η δραστική p53 έχει ογκοκατασταλτική δράση προκαλώντας διακοπή του κυτταρικού κύκλου, απόπτωση και αυτοφαγία. Η διακοπή του κυτταρικού κύκλου αρχικά παρέχει επιπλέον χρόνο στο κύτταρο για να επισκευάσει το κατεστραμμένο DNA.

Η διαταραχή της λειτουργίας της μεταγραφής του γονιδίου p53 και η επακόλουθη παραγωγή μιας ανενεργού μεταλλαγμένης πρωτεΐνης p53 επιτρέπει στα κύτταρα να ξεφύγουν από τους ελέγχους κυτταρικής απόπτωσης. Αυτό επιτρέπει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των μη φυσιολογικών κυττάρων και την προδιάθεση για κακοήθη μετασχηματισμό.

Η ανίχνευση των αντι-p53 αυτο-αντισωμάτων αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Crawford το 1982 στο 9% των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Η έρευνα για τα αυτοαντισώματα αναζωογονήθηκε στη δεκαετία του 1990, όταν αναγνωρίστηκε ο κρίσιμος ρόλος του γονιδίου p53 στην καρκινογένεση. Η ακριβής αιτία της διέγερσης της παραγωγής των αντι-p53 αυτο-αντισωμάτων είναι άγνωστη, αλλά πιστεύεται ότι σχετίζεται με την παρουσία  της μετάλλαξης p53 και της υπερέκφρασης της πρωτεΐνης p53.  

Ο επιπολασμός των αντισωμάτων αντι-p53 συσχετίζεται με τον βαθμό κακοήθειας του καρκίνου. Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αντισωμάτων αντι-p53 στατιστικά σχετίζεται επίσης με υψηλότερη συχνότητα μεταλλάξεων στο γονίδιο p53.

  • Αμιάντωση: Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ των p53 αυτοαντισωμάτων και της επακόλουθης ανάπτυξης κακοήθειας με θετική προγνωστική αξία και μέσο χρόνο διάγνωσης έως 4 έτη.
  • Καρκίνος του προστάτη: Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη έχουν σημαντικά υψηλότερο ολικό ειδικό προστατικό αντιγόνο και αντισώματα p53 σε σχέση με τους ασθενείς με καλοήθη νόσο του προστάτη, αλλά τα αντισώματα p53 του ορού μπορεί να μην σχετίζονται με το κλινικό στάδιο της νόσου.
  • Καρκίνος ωοθηκών: Υπάρχει χαμηλή ευαισθησία για τα αντισώματα p53 ορού από μόνα τους, για τα καρκινώματα των ωοθηκών και δεν αναφέρεται σημαντική πρόσθετη επίδραση στο ποσοστό ανίχνευσης του CA 125 (αλλά το CA 125 συσχετίζεται με τα αντισώματα p53 ορού). Δεν έχουν αναφερθεί συσχετίσεις μεταξύ των αντισωμάτων p53 και του κλινικού σταδίου, της ηλικίας και της ιστολογίας αυτών των καρκίνων.
  • Καρκίνωμα της μήτρας: Έως 23% των ασθενών με καρκίνωμα της μήτρας έχουν θετικό αντίσωμα p53 ορού.
  • Καρκίνος του μαστού: Μεταξύ 8% και 11% είναι θετικές για το αντισώματα p53 σε δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου.
  • Μεσοθηλίωμα υπεζωκότα: Έως 7% των ασθενών με κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα είναι θετικοί για τα αντισώματα p53, ενώ στον καρκίνο του πνεύμονα η ευαισθησία είναι 15 - 17%.
  • Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων οισοφάγου: Έως 27 - 30% των ασθενών είναι θετικοί για τα αντισώματα p53 στον ορό. Ο υψηλός τίτλος των p53 μετά την εκτομή του όγκου είναι ένας προγνωστικός δείκτης για υποτροπή. Ένας υψηλός τίτλος p53 είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας, ενώ δείχνει επίσης προχωρημένο στάδιο καρκινώματος του οισοφάγου. Το ποσοστό των ασθενών για τα αντισώματα p53 στον ορό μπορεί να είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το CEA σε ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
  • Αδενοκαρκίνωμα: Τα αντισώματα p53 του ορού ανιχνεύονται σε ποσοστό έως 18 - 63% των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα, αλλά μόνο στο 3% των ασθενών με αδένωμα. Σε σύγκριση με τους δύο άλλους δείκτες αδενοκαρκινώματος, το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) και το καρκινικό αντιγόνο CA19-9, οι οποίοι δεν έδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ επιφανειακού αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου και αδενώματος, το p53 μπορεί να βοηθήσει στην διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δυσπλασιών.

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα στον φυσιολογικό ανθρώπινο πληθυσμό είναι μικρότερα από 1.1% έως και 3.6% σε ασθενείς με αναπνευστικές παθήσεις.

Δεν έχουν αναφερθεί ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη ή στο σύνδρομο Sjogren ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Εξετάσεις που περιλαμβάνειΠεριλαμβάνει 1 εξέταση
Δείγμα Αίμα
Διαδικασία ολοκλήρωσης εξέτασης
Βήμα 1

Κλείστε ραντεβού και αγοράστε την εξέταση online

Επιλέξτε από όλο το φάσμα των εξετάσεων Πρόληψης, Ανδρολογίας και Διαγνωστικών, κλείστε ραντεβού σε πραγματικό χρόνο και αγοράστε την online.

Βήμα 2

Λήψη δείγματος

Επισκεφθείτε το πιστοποιημένο εργαστήριο της Διαγνωστικής Αθηνών την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει, για τη διενέργεια της δειγματοληψίας.

Βήμα 3

Λήψη αποτελεσμάτων εξέτασης

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας εύκολα και με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, κάνοντας σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Share it